Over beveiliging en brandveiligheid

Een omgeving bieden aan bewoners, cliënten, patiënten, medewerkers en bezoekers die veilig en vertrouwd is, dat is ons doel!
Ronald
Hoofd Veiligheid

Beveiliging en brandveiligheid

Het bieden van een veilige omgeving aan bewoners, cliënten, patiënten, medewerkers en bezoekers is onderdeel van kwalitatief goede zorg. Daar hoort beveiliging van de terreinen en gebouwen, het integraal aanpakken van de brandveiligheid en het beheersen van crisissituaties bij. Beveiliging  bestaat uit het verlenen van assistentie in onveilige situaties en dienstverlening, de brandveiligheid is gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s in de zorgbedrijven. BHV is daarvan een onderdeel met als doel om bij calamiteiten of situaties die tot een calamiteit kunnen leiden snel in te (kunnen) grijpen.