Privacy & Disclaimer

Espria vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Toegang tot eventuele persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een 'need-to-know' basis.

Privacy sollicitanten

Espria respecteert de privacy van haar sollicitanten. Als u bij SSC Espria solliciteert, verstrekt u aan ons bepaalde gegevens over uzelf. SSC Espria verwerkt die gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

SSC Espria gebruikt uw gegevens ten behoeve van de behandeling en beoordeling van uw sollicitatie (met inbegrip van het eventueel, na dat met u te hebben afgestemd, benaderen van referenties). Als wij besluiten u een functie bij SSC Espria aan te bieden, kunnen uw gegevens ook worden verwerkt voor andere gebruikelijke personeelsmanagementdoeleinden. U behoudt te allen tijde het recht op inzage/rectificatie of wissen van informatie.

SSC Espria bewaart uw gegevens niet langer dan 1 jaar nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij dit is vereist om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. SSC Espria gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot uw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben. SSC Espria maakt soms gebruik van de diensten van derden voor het namens SSC Espria verwerken van persoonsgegevens en maakt daarbij afspraken dat de gegevens in dat geval alleen voor SSC Espria mogen worden gebruikt. 

 
Recht op inzage en correctie of verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt daarvoor contact opnemen met info@espria.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
 
Cookie statement
Wij maken op deze website uitsluitend gebruik van geanonimiseerde Google Analytics cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze geanonimiseerde cookie bevat geen identificeerbare persoonlijke informatie en wordt alleen gebruikt om bezoekersaantallen te monitoren. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Helpfunctie van uw browser.
 
Disclaimer
Hoewel aan alle pagina's van de website van Espria de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Espria aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. Wel stelt Espria het op prijs indien zulke onjuistheden aan haar worden gemeld. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden? U kunt hiervoor mailen naar info@espria.nl.
 
E-mail
De informatie in een e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als een bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te wissen. Door de elektronische verzending van een bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. Espria sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een bericht niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt of wanneer er schade ontstaat ten gevolge van een e-mail bericht.

Privacy verklaring
Bekijk hier de complete privacy verklaring >

Klik hier voor de privacyverklaring